Tao Te Ching


XXX : Limitare le operazioni militari

Italiano

Quei che col Tao assiste il sovrano
non fa violenza al mondo con le armi,
nelle sue imprese preferisce controbattere.
Là dove stanziano le milizie
nascono sterpi e rovi,
al seguito dei grandi eserciti
vengono certo annate di miseria.
Chi ben li adopra
soccorre e basta,
non osa con essi acquistar potenza.
Soccorre e non si esalta,
soccorre e non si gloria,
soccorre e non s'insuperbisce,
soccorre quando non può farne a meno,
soccorre ma non fa violenza.
Quel che s'invigorisce allor decade:
vuol dire che non è conforme al Tao.
Ciò che non è conforme al Tao presto finisce.

以道佐人主者,
yi dao zuo ren zhu zhe,

不以兵強天下。
bu yi bing qiang tian xia,

其事好還。
qi shi hao huan.

師之所處,荊棘生焉。
shi zhi suo chu, jing ji sheng yan,

大軍之後,必有凶年。
da jun zhi hou, bi you xiong nian.

善有果而已,不敢以取強。
shan you guo er yi, bu gan yi qu qiang.

果而勿矜,果而勿伐,果而勿驕。
guo er wu jin, guo er wu fa, guo er wu jiao.

果而不得已,果而勿強。
guo er bu de yi, guo er wu qiang.

物壯則老,是謂不道,不道早已。
wu zhuang ze lao, shi wei bu dao, bu dao zao yi.