Tao Te Ching


XXIX : Non agire

Italiano

Quei che volendo tenere il mondo lo governa,
a mio parere non vi riuscirà giammai.
Il mondo è un vaso sovrannaturale
che non si può governare:
chi governa lo corrompe,
chi dirige lo svia,
poiché tra le creature
taluna precede ed altra segue,
taluna è calda ed altra è fredda,
taluna è forte ed altra è debole,
taluna è tranquilla ed altra è pericolosa.
Per questo il santo
rifugge dall'eccesso,
rifugge dallo sperpero,
rifugge dal fasto.

將欲取天下而為之,
jiang yu qu tian xia er wei zhi,

吾見其不得已。
wu jian qi bu de yi.

天下神器,不可為也,
tian xia shen qi, bu ke wei ye.

為者敗之,執者失之。
wei zhe bai zhi, zhi zhe shi zhi.

故物或行或隨;或歔或吹;
fu wu huo xing huo sui; huo xu huo chui;

或強或羸;或挫或隳。
huo qiang huo lei; huo zai huo hui.

是以聖人去甚,
shi yi sheng ren qu shen,

去奢,去泰。
qu she qu tai.