Tao Te Ching


XLII : Le trasformazioni del Tao

Italiano

Il Tao generò l'Uno,
l'Uno generò il Due,
il Due generò il Tre,
il Tre generò le diecimila creature.
Le creature voltano le spalle allo Yin
e volgono il volto allo Yang,
il Qi infuso le rende armoniose.
Ciò che l'uomo detesta
è d'essere orfano, scarso di virtù, incapace,
eppur sovrani e duchi se ne fanno appellativi.
Perciò tra le creature
taluna diminuendosi s'accresce,
taluna accrescendosi si diminuisce.
Ciò che gli altri insegnano
anch'io l'insegno:
quelli che fan violenza non muoiono di morte naturale.
Di questo farò l'avvio del mio insegnamento.

道生一,一生二,
dao sheng yi, yi sheng er,

二生三,三生萬物。
er sheng san, san sheng wan wu.

萬物負陰而抱陽,
wan wu fu yin er bao yang,

沖氣以為和。
chong qi yi wei he.

人之所惡,唯孤、寡、不穀,
ren zhi suo wu, wei gu gua bu gu.

而王公以為稱。
er wang gong yi wei cheng.

故物或損之而益,
gu wu huo sun zhi er yi,

或益之而損。
huo yi zhi er sun.

人之所教,我亦教之。
ren zhi suo jiao, wo yi jiao zhi.

強梁者不得其死,
qiang liang zhe bu de qi si,

吾將以為教父。
wu jiang yi wei jiao fu.