Tao Te Ching


XIII : Respingere la vergogna

Italiano

Favore e sfavore fanno paura,
pregiar la propria persona è gran sventura.
Che significa
favore e sfavore fan paura?
Il favore è un abbassarsi:
nell'ottenerlo s'ha paura,
di perderlo s'ha paura.
Questo significa
favore e sfavore fan paura.
Che significa
pregiar la propria persona è gran sventura?
La ragione per cui ho gran sventura
è che tengo alla mia persona,
se non tenessi alla mia persona
quale sventura avrei?
Per questo
a chi di sé fa pregio a pro del mondo
si può affidare il mondo,
a chi di sé ha cura a pro del mondo
si può confidare il mondo.

寵辱若驚,貴大患若身。
chong ru ruo jing, gui da huan ruo shen.

何謂寵辱若驚?寵為下,
he wei chong ru ruo jing? chong wei xia,

得之若驚,失之若驚,
de zhi ruo jing, shi zhi ruo jing,

是謂寵辱若驚。
shi wei chong ru ruo jing.

何謂貴大患若身?
he wei gui da huan ruo shen?

吾所以有大患者,為吾有身,
wu suo yi you da huan zhe, wei wu you shen;

及吾無身,吾有何患?
ji wu wu shen, wu you he huan?

故貴以身為天下,
gu gui yi shen wei tian xia,

若可寄天下;
ruo ke ji tian xia;

愛以身為天下,
ai yi shen wei tian xia,

若可託天下。
ruo ke tuo tian xia.